Menu

Decade of action for Road Safety

 Road safety2011 2020 0

Världshälsoorganisationen WHO förutspår att trafikdödligheten och olyckorna ökar explosionsartat de kommande årtiondena. Speciellt är gång och cykeltrafiken i topp på statistiken. Därför har WHO lanserat ”Decade of action for Road Safety 2011-2020” -kampanjen. WHO tilltalar alla länders befattningshavare att omgående ta i bruk alla tillgängliga medel i ärendet.

I många länder som i Norden, de Baltiska länderna, Ryssland och Polen uppmanas användning av reflexer enligt lag. Lagförslagen sprids troligen ut även till andra länder, som användningen av en väl synlig reflekterande väst, när en bilist plötsligt blir fotgängare.

Coreflect är en av sponsorerna av WHO:s kampanj.

Kontakta oss

Om ni funderar på en rikstäckande trafiksäkerhetskampanj, ta kontakt med vår försäljning.