Menu

En reflex är en livförsäkring

Varför använda reflex?

Reflexer i olycksförebyggande roll är obestridlig. En reflektor räddar i trafiken, i tätorter, som i glesbygden. I mörkret kan en bilist med helljuset påslaget, se en person bärande på en reflex, på ett avstånd upp till 300 meter.

En person utan en reflex kan endast ses på ett avstånd av cirka 100 meter. När man använder halvljus, kan en bilist upptäcka en person med reflex upp till tre gånger längre bort, jämfört med en person, som inte bär på en reflex.

Först i världen

Coreflect-reflexen är världens första fotgängarreflex. Reflexen är en finsk uppfinning och den är producerad sedan 1960-talet. Än i dag är vi ledande i reflexernas kvalitetssäkring. Våra reflexer är cirka två gånger effektivare än de andra på marknaden.

Enligt CE standarden EN13356 är det reflekterande minimivärdet av en reflex 400 C.I.L. (koefficient av ljusstyrkan), som överskrids av alla Coreflect-reflexer. Minsta kravet i vår produktion är 800 C.I.L.