Menu

Tryckeripartners

Safety Reflector Finland Oy har lokala tryckeripartners i Finland, Sverige, Norge, Tyskland, UK, Lettland och i Ryssland.

Våra lokala tryckeripartners lagerför reflexer lokalt, trycker logot och packar dessa. Reflexerna säljs via reklamföretag till slutkunder. Om det inte finns ett Coreflect-tryckeripartner i närheten, fungerar Safety Reflector Finland Oy direkt som er partner som reklamtryckeri.

Safety Reflector Finland Oy säljer inte direkt till slutkunder. Vi förbehåller oss rätten för direktförsäljning endast i sådana fall, där man främjar någon grupps (t.ex. grundskolans första klass) landstäckande trafiksäkerhet. Det måste vara en kampanj i storleksordningen sådan, att den annars inte genomförs. Som tillägg, vill Safety Reflector Finland Oy vara med att främja WHO:s målsättning i Decade of Action for Road Safety 2011–2020 -programmet.