Menu

Testning

Stresstest säkerställer kvalitet

Alla Coreflect-reflexer har genomgått stresstester hos auktoriserade testföretag, som är godkända för testning av personlig skyddsutrustning, för mätning av CIL värdet, som berättigar till CE-märkning. Reflexerna har först utsatts för värme, och sedan för kyla, regn, falltest, nötning – och därefter kontrollerar man reflexernas reflekterande egenskaper.

Stresstester skildrar användning och förvaring av reflexen, som den bör hålla för, för bibehållande av de säkerhetskrav som är fastställda för reflexer. Som tillägg kontrolleras CIL-värdet, samt fogarnas täthet med två timmars mellanrum. Varje produktionssats blir även dokumenterad.