Menu

Etiskhet

Etiskhet

Vi fungerar alltid enligt god produktionsprincip och hela produktionskedjan, från produktion till distributionskanal, säkras etiskt. Reflexerna tillverkas i Finland med etiskt tänkande i beaktning, när det gäller miljön, kvaliteten och distributionskanaler.