Menu

Kvalitet & Miljö

Kvalitet

Genomgående hög kvalitet framhävs i våra reflexer – säkerhet. Genom att fokusera på vår produktionsprocess, ser vi till att varje Coreflect-reflex är värd bäraren. Vi är banbrytare när det gäller kvalitetssäkring för reflexer. Våra reflexer är ungefär dubbelt så effektiva än alla andra reflexer på marknaden.

Kvalitet är en strategisk konkurrensfaktor för oss - Vårt kvalitetssystem är baserat på den certifierade standarden ISO/TS 16949. Kvalitetssystemets funktionalitet och utveckling övervakas och mäts regelbundet, internt såväl som externt. Vi använder en motsvarande CIL mätutrustning som används av testföretag. Vi har också en nämnd person som ansvarar för kvalitetsrelaterade frågor. Alla Coreflect-reflexer har fått EN13356-CE-certifikat. Förutom CIL- värdes mätningar och ytviddsmätningar, utförs även stresstester i enlighet med standarden EN13356 på reflexerna.


Miljö

Vi tar alltid hänsyn till inverkan på miljön i all vår verksamhet. Vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001. Vårt miljöpolitiska mål är att förhindra förorening av miljön, effektiv användning av resurser, skydda miljön och kontinuerlig förbättring. Förutom vår egen produktion omfattar vår miljöstyrning också de olika intressegrupperna, såsom leverantörer och underleverantörer, samt entreprenörer verksamma inne i fabriken.

Våra finsktillverkade Coreflect-reflexer tillverkas i polystyren, som är miljövänlig och fullt återvinningsbar. I vår produktion av reflexer uppstår ej heller avfall.

Läs mer om våra reflexer samt med vår etiska och ekologiska produktion.